В Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ – Габрово успешно завърши обучението за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия "Библиотекар", специалност „Библиотекознание“ на шестима работещи в различни библиотеки от общините  Габрово и Севлиево.

Курсът на обучение беше с продължителност 960 часа и обхвана всички знания и умения, необходими за упражняване на професия "Библиотекар“.

За първи път в страната обучението в Габрово се проведе в смесена форма – дистанционна и присъствена. Висококвалифицираният преподавателски състав от служители на рагионалната библиотека предостави теоретични познания и осигури възможност за придобиване на практически умения на библиотекарите. След успешното завършване на курса обучаемите бяха допуснати до държавни изпити по теория и практика, на които постигнаха отлични резултати.

Обучението бе проведено от Центъра за професионално обучение към Асоциация "Съвременни читалища", съвместно с Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА) и Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово.  Проектът беше осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" по схемата "Аз мога повече".

С придобитата професионална квалификация библиотечните специалисти могат да работят в читалищни, общински и регионални библиотеки според изискванията на Закона за обществените библиотеки и да се справят с предизвикателствата на информационното общество.

Удостоверенията си за успешно завършилия курс на обучение библиотекарите получиха от инж. Георги Петров, председател на Асоциация "Съвременни читалища" и Антоанета Димитрова, координатор „Квалификационна и издателска дейност“ към ББИА.

Узана Поляна Фест 2014 провокира към лична и глобална промяна с музика, изкуство и приключения в природата
5 юни 2014
Фото изложба „Пещерите и ние“ се открива в ХГ „Христо Цокев”
5 юни 2014