Публичен дебат по демографските въпроси ще се проведе в Габрово днес, 30 април 2014 г. Проявата е по инициатива на Община Габрово и Общинския съвет в града.

В дебата ще се включат доц. д-р Йордан Калчев и доц. д-р Александър Цветков – специалисти с опит в социално-демографските изследвания. Участие ще вземат представители на бизнеса, неправителствени, синдикални и младежки организации, ръководители на държавни структури и учебни заведения, народни представители и други.

Целта на организаторите е да се насърчи широка дискусия и обществена активност по една изключително важна тема, както за бъдещето на България, така и в частност за нашия град. Ще бъдат дебатирани актуалното състояние на населението, пазарът на труда и тенденциите за демографското развитие на региона. Ще се потърси обща подкрепа за идентифициране на предизвикателствата и проблемите, както и предложения за предприемане на мерки и политики за тяхното решаване.

Събитието ще се състои от 16:00 часа в Ритуална зала на Община Габрово. Достъпът е свободен за медии, граждани и за всички заинтересовани страни.