Концепцията на Община Габрово за интегриран проект за социално включване бе класирана на девето място от общо десет, одобрени по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Според публикуваната информация на интернет страницата на ОП „Развитие на човешките ресурси“ класацията води Община Монтана, следвана от Сливен, Търговище, Бургас, Русе, Пловдив, Добрич, Шумен и Кюстендил. В началото на годината общините, които са областни центрове, получиха покана да предоставят предварителни концепции за подкрепа и създаване на условия за устойчива интеграция на хора от малцинствата и други уязвими групи.

Целта е да се осигури по-лесен достъп до различни услуги, както и укрепване на културната интеграция и идентичността, по-добро обществено приемане на хората и участието им в работата на институциите. Разработената от Община Габрово концепция обхваща деца в предучилищна възраст и начален етап, подлежащи на задължително образование до 16 години, майки под 18 години, деца със специални образователни потребности и родителите им, безработни възрастни, педагогически персонал.

Идеята предвижда в Габрово и в Дряново да бъдат изградени интеграционни центрове, които да предлагат специализирани обучения, консултиране и комплексни услуги. Общините от областта и многопрофилната болница за активно лечение в Габрово са изразили подкрепа за реализиране на дейностите.

Предстои десетте класирани общини да разработят пълни проектни предложения, с които ще кандидатстват за финансиране в следващия етап на процедурата.

Общият размер на тематичния фонд е 7 200 000 швейцарски франка за 4 години.