Предложение за „Изменение и допълнение на Наредба № 3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово“ ще се внесе за обсъждане и приемане на предстоящото заседание на Общински съвет Габрово.

Гражданите и всички заинтересовани лица могат да изразят мнението си и да отправят препоръки към текста за изменение и допълнение на наредбата. Необходимо е само да входират предложенията си в деловодството на Община Габрово до 16.30 часа на 23 април 2014 г. Заседанието на Общински съвет Габрово ще се проведе на 24 април 2014 г.

С приемането на промените в настоящата наредба се цели оптимизиране на механизмите, използвани за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово. Изменението предвижда наредбата да бъде приведена в съответствие с европейското законодателство и да осигури възможност на повече хора с увреждания да ползват картите си за безплатно паркиране.

Текстът на предложението за „Изменение и допълнение на Наредба № 3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово“ може да видите тук: http://www.gabrovo.bg/bg/article/3450

Почисти, снимай, спечели
10 април 2014
Бъдещи електротехници „инспектираха“ габровската пасивна къща
11 април 2014