На 7 декември 2009 г. от 13 часа, в Габрово, на ул. „Ивайло” №13, официално беше открит Център за социална интеграция и рехабилитация на деца от аутистичния спектър.

Проектът и неговото изграждане се осъществи с финансовата подкрепа на частни дарители от град Тун, Швейцария – семейство Розмари и Йон Келер. Той се реализира от Община Габрово в партньорство със сдружение „Равен старт 2008” и е на обща стойност 129 376 лева, като от тях 27 950 лева са принос на Общината.

Проектът цели подобряване качеството на живот и социална интеграция на деца от аутистичния спектър, подкрепа на семействата на деца–аутисти, подпомагане на учебния процес на деца в училищна възраст, повишаване квалификацията на специалистите в тази област, набиране и обучение на доброволци. Той е насочен към деца с детски и атипичен аутизъм, синдроми на Рет и Аспергер, дезинтегративни разстройства на детството, разстройства свързани с умствена недостатъчност и стереотипни движения и други. С разкриването на Центъра за социална интеграция и рехабилитация на деца от аутистичния спектър ще бъде намалена тяхната социална изолация и подпомогната интеграцията и адаптирането им в общността.

Проектът е с продължителност 18 месеца – от 1 юли 2009 до 31 декември 2010 г.