От 1 декември 2009 г. Община Габрово стартира изпълнението на проект „Трапезария за нуждаещи се в община Габрово”, финансиран от фонд „Социално подпомагане” към Министерство на труда и социалната политика. Проектът е с продължителност от месец декември 2009 до края на месец март 2010 година.

Реализирането на проектното предложение ще спомогне за подобряване качеството на живот на хората в неравностойно положение, които нямат възможност да си осигурят прехраната сами и са най-затруднени именно през зимните месеци. От 1 декември до 31 март те ще получават безплатен обяд (супа, основно ястие и хляб).

Лицата, които желаят да ползват услугата, могат да получат повече информация в Община Габрово, стая 316, както и на телефон: 066/818 442.

Желаещите могат да подадат документи в стая 316 в Община Габрово - отдел „Социални дейности”. Документите ще бъдат разгледани от Комисия и одобрените кандидати ще бъдат известени.