С тържествен водосвет и пожелания за успех на новата социална услуга, беше открита сградата на един от двата Центъра за настаняване от семеен тип в Габрово.  „С този символичен ключ бих искала да Ви пожелая да намерите пътя и ключа към сърцето на всяко едно дете, към душата на всеки един млад човек, който ще бъде част от нашето семейство“, с тези думи кметът на община Габрово Таня Христова се обърна към ръководителя на двата Центъра за настаняване от семеен тип Сашка Шишманова. От своя страна тя прие ключа, като призна, че това е една голяма отговорност и обеща, че всички ангажирани с грижата за децата в новопостроените домове ще вложат цялото си сърце, знания и умения.

„Днес наистина е празник, празник от тези, които трябва да запомним. Бих искала нашите мисли да бъдат концентрирани върху грижата, възможностите и условията, с които ще направим двадесет и осем деца част от нашето достойно общество. Това е истинският тест за това дали растем, дали се развиваме и дали имаме право да се наричаме човеци.“, каза кметът на  Габрово по време на церемонията.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров, се обърна към всички, участвали в реализирането на проекта и изрази своята благодарност за положените усилия и постигнатите резултати.  На добър час на двата центъра пожела и председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева, която призова всички „Да сложим детето в центъра на нашето внимание.“

Изображения на Св. Богородица и Св. Георги Победоносец, дарени от Министерство на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на детето,  ще закрилят обитателите на двата Центъра в Габрово.

Двата Центъра ще бъдат нов дом за деца, напускащи социални институции и ще осигуряват на своите обитатели домашна атмосфера и условия за живот, близки до семейните. Всяка от къщите е с капацитет 12 плюс 2 деца. В дворните пространства на сградите са изградени общо пет детски площадки със съоръжения, кътове за отдих и игри на открито, и дори зеленчукова градина.

Проектът се финансирана по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.