Днес в Габрово се проведе заседание на Управителния съвет на Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“. В качеството си на заместник – председател на сдружението, кметът на Община Габрово Таня Христова, бе домакин на срещата. Основните пунктове от дневния ред бяха отчет за дейността на Сдружението след Общото събрание на 14 март 2013г. и визия за развитието му през следващия програмен период.

Припомняме, че Общинската мрежа за енергийна ефективност "ЕкоЕнергия" е сдружение с нестопанска цел на български общини за взаимна помощ и съвместни действия при формирането на местните политики, за ефективно използване на традиционни и алтернативни енергийни ресурси, и за осигуряване на енергийна сигурност и възможности за устойчиво развитие на общините.

Създаването на мрежата и нейните първи стъпки бяха подпомогнати от Американската агенция за международно развитие в рамките на проекта “Общинска инициатива за енергийна ефективност”. От април 1998 г. до май 2004 г. нейното функциониране се подкрепяше главно от проекта "Стратегия за намаляване на емисиите на парникови газове чрез енергийна ефективност. Демонстрационна зона за енергийна ефективност в Габрово, Република България", финансиран от Глобалния екологичен фонд чрез Програмата на ООН за развитие.

Зимна обстановка в община Габрово към 08.00 часа на 05.12.2013 г.
5 декември 2013
Коледно настроение за всички габровци
5 декември 2013