Областен информационен център – Габрово организира „Международен ден на пасивната къща и ОП „Региони в растеж“, който ще се проведе на 8 ноември 2013 г. от 10:00 часа в Ритуална зала на Община Габрово. Събитието е посветено на „Международните дни на пасивните сгради“, които имат за цел да акцентират вниманието на гражданите и експертите върху предимствата на нискоенергийното строителство.

Първата част от деня ще акцентира върху Новия програмен период 2014 – 2020 г. и по-конкретно на оперативната програма, наследник на ОП „Регионално развитие“ - Оперативна програма „Региони в растеж“. В два панела гост-лекторът на събитието - изпълнителният директор на „Фондация за реформа в местното самоуправление“ Здравко Сечков ще изясни приоритетните оси, целите, концепцията и очакванията от програмата.

През втората част от деня, събитието ще бъде насочено към новите технологии за нискоенергийно строителство и създаването и изграждането на пасивни сгради. Експерти от България в областта ще бъдат на разположение, както да разяснят методиките и инструментите в подкрепа на устойчивото общинско енергийно планиране, така и да отговорят на всички въпроси, свързани с принципите на пасивната сграда и нискоенергийното строителство.

В края на деня ще бъде направено посещение на първата пасивна детска градина в България – габровската „Слънце“. От инженерите, архитектите и проектантите на сградата участниците ще имат възможност да научат за етапите на нейното проектиране и строителство.

Пълната програма на събитието може да видите тук.

Община Габрово обявява прием на идеи за тема на Карнавал 2014
7 ноември 2013
Строги мерки срещу пътните хулигани
7 ноември 2013