През 2010 година заместник-кметът на Община Габрово инж. Добрин Савчев ще бъде член на авторитетното международно жури на проекта за енергийна ефективност МОДЕЛ. Журито е седемчленно, а г-н Савчев е единственият представител на България в него. Останалите членове са от Франция, Германия, Холандия, Унгария и Белгия, като сред тях има представители на Европейската комисия и организации за енергийна ефективност, управление на енергията и промени в климата. Журито ще проведе своята първа среща в края на месец януари.

Припомнямe, че през 2009 година в международния конкурс по проекта за енергийна ефективност МОДЕЛ, Община Габрово беше отличена в създадената специална категория „Най-добра пилотна община 2008”. Наградата в тази категория е единствена и е една изключително висока оценка, тъй като се връчва за цялостна дейност в сферата на енергийната ефективност.