Днес, 29 октомври 2009 г., Община Габрово ще подаде проектната документация за кандидатстване по проект „Красива България” 2010 - мярка 01 „Подобряване на градска среда” и мярка 02 „Подобряване на социална инфраструктура”. В пакета от документи са включени 10 обекта. Те са на обща стойност 2 526 046 лв., като финансовото участие на Община Габрово възлиза на 1 548 277 лв. или 61,3 процента.

Припомняме, че през 2009 г. по „Красива България” бяха финансирани и изпълнени два обекта - ЦДГ „Мечо Пух” и детска ясла „Славейче”, на обща стойност 483 543 лв., от които 58,6 процента са съфинансиране от Община Габрово.

  

Десетте обекта, с които Община Габрово кандидатства за финансиране през 2010 година са:

 • ОДЗ „Ран Босилек”
 • ЦДГ „Перуника” 1
 • ЦДГ „Слънце” 1
 • Детска ясла „Първи юни”
 • СОУ „Отец Паисий”
 • ОУ „Христо Ботев”
 • ЦДГ „Първи юни”
 • ЦДГ „Явор” – стара сграда
 • ЦДГ „Явор” - нова сграда
 • Библиотека „Априлов–Палаузов”

В рамките на следващата седмица предстои внасянето на два проекта в Министерството на регионалното развитие и благоустройството:

 • проект по операция 3.1 Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура, който обхваща обектите Боженци, Етър-а и Дечковата къща
 • и проект по операция 1.4 Подобряване на физическата среда и превенция на риска по схемата за подкрепа на дребномащабна инфраструктура за подобряване на свлачища в градските агломерации, който включва ул. „Топлеш” в кв. Лисец

Двата обекта са с обща индикативна стойност 6 млн. лева.

Есенна изложба в ОДЗ „Ран Босилек”
28 октомври 2009
Челно място за габровските тамбуристи
2 ноември 2009