През месец септември 2009 г. в местността Узана се проведе първата национална екоинициатива „Велорали Узана 2009”. Община Габрово има за цел екоинициативата да се превърне в традиционна, като всяка година акцентът бъде различен – екотуризъм, алтернативни спортове, културни мероприятия.

Поради заявения голям интерес за участие в организирането на събитието, Община Габрово предоставя възможност за партньорство при провеждането на следващата екоинициатива през 2010 г.

Предложенията за участие могат да бъдат ориентирани, както към цялата екоинициатива, така и към отделно мероприятие от нея. Текстът трябва да съдържа достатъчно изчерпателна информация за вида /идея, послание, обосновка/ и начина на провеждане на мероприятието, както и приблизителен финансов ресурс /примерен бюджет/, необходим за осъществяването му. Предложения могат да подават индивидуални участници, неправителствени организации, фирми. Тематични ограничения няма, но идеите трябва да кореспондират с общуването и алтернативните спортове в съхранена природна среда, опазване на биологичното разнообразие и осмисляне на свободното време чрез формиране на екологична нагласа и поведение.

Предложения в свободен текст се приемат на е-mail адрес: s_vt@abv.bg и/или на пощенски адрес: 5300 Габрово, пл. „Възраждане” №3, за национална екоинициатива „Узана 2010”. Краен срок за изпращане на предложенията – до 17 часа на 1 март 2010 г.

Лице за контакти при необходимост от допълнителна информация: Силвия Иванова, GSM: 0898 558 525; 0884 513 585

Резултати от средношколския конкурс „Имало едно време в Габрово”
26 октомври 2009
Есенна изложба в ОДЗ „Ран Босилек”
28 октомври 2009