Фондация „ЕкоOбщност” – София и Община Габрово удължават до 19 ноември 2009 г. срока на конкурса „Ние и промените в природата”, обявен по време на националната екоинициатива „Велорали Узана 2009”.

Конкурсът има за цел да покаже как промяната в климата се отразява на хората и на околната среда близо до тях. Всички, които желаят да се включат в надпреварата ще трябва да представят снимка, рисунка, макет, есе или кратък разказ, които изразяват отношението на автора към климатичните промени или показват наблюдавана случка, събитие или сцена.

Технически изисквания:
Снимка - дигитална фотография с размери не по-малко от 1500 х 2000 пиксела или 300 dpi
Рисунка - дигитална фотография на рисунката с размери не по-малко от 1500 х 2000 пиксела или 300 dpi
Макет - дигитални фотографии на макета от всичките му видими страни с размери не по-малко от 1500 х 2000 пиксела или 300 dpi
Есе - до 200 думи в дигитален формат
Кратък разказ - до 500 думи в дигитален формат

Творбите трябва да бъдат изпратени не по-късно от 12 часа на 19 ноември 2009 г. на e-mail адрес:
bepf@bepf-bg.org

Желаещите да участват и с оригинали на своите творби могат да ги изпращат на адрес:
5300 Габрово
пл. „Възраждане” №3
Община Габрово
Силвия Иванова

Наградените творби ще бъдат експонирани в Посетителски информационен център „Узана”, а снимковият материал ще бъде публикуван на сайта www.uzana-tourism.com

Успех на всички, които са решили да участват в конкурса!