На 16 октомври 2009 г. представители на Oбщините Габрово, Куманово /Македония/, Биелина /Босна и Херцеговина/ и Ниш /Сърбия/ подписаха протокол за съвместно участие и подготовка на проектно предложение за въвеждане на Геоинформационни системи, с което ще се кандидатства за финансиране по Програмата за Югоизточна Европа.

Подписването на протокола в гр. Биелина /Босна и Херцеговина/ беше предшествано от двудневна конференция в град Сараево, на 14 и 15 октомври, на тема „Изпреварващо развитие чрез транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа”. Целта на съвместното участие на експерти от четирите Oбщини бе да се проучат възможностите за кандидатстване по втората покана по Програмата за Югоизточна Европа, която предстои да се отвори в края на месец октомври 2009 г.

Програмата за Югоизточна Европа е уникален инструмент, който цели да подобри интеграцията и конкурентноспособността на района на Югоизточна Европа. Тя подкрепя проекти разработени по четирите приоритетни оси - иновации, околна среда, достъпност и устойчиво развитие на регионите. В съответствие е с приоритетите от Лисабон и Гьотеборг и има принос към процеса на интеграция на страните, които все още не са членки на Европейския съюз.

Девет търговски обекта отличени със стикер и грамота
15 октомври 2009
Посещение на представители на Европейската комисия и българското правителство в Габрово
22 октомври 2009