Присъединяваме се към Споразумението на кметовете

Габрово ще бъде един от близо петте хиляди града в Европейския съюз, които са се присъединили към Споразумението на кметовете за местна устойчива енергия. С Решение № 129 от 25 юли 2013 г. Общинският съвет в града подкрепи предложението на кмета Таня Христова за включване в мащабната инициатива, с което я упълномощава да извърши съответните процедури по присъединяването.

Споразумението на кметовете е основното европейско движение с участието на местни и регионални органи за управление, ангажирали се доброволно с повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници на техните територии. Подписалите Споразумението целят да постигнат и дори да надминат целите на Европейския съюз за намаляване на вредните емисии на въглероден двуокис с поне 20% до 2020 г.

Включването на Габрово предвижда разработване на план за действия за устойчива енергия, както и изготвяне на доклад за наблюдение и оценка на изпълнението на всеки две години след представянето му. Ще бъдат организирани „Дни на интелигентната енергия“ за запознаване на обществеността с възможностите и с предимствата на по-ефективното ѝ използване. Община Габрово ще трябва да участва в ежегодната европейска конференция на кметовете за устойчива енергия, както и да информира средствата за масова информация за напредъка по плана за действия.

Освен намаляване на емисиите на парниковите газове най-малко с 20% спрямо нивата от 1990 г. Споразумението на кметовете предвижда изпълнение на ангажиментите на Европейската комисия за намаляване консумацията на енергия с 20%, както и 20% от енергопотреблението в общината да е от възобновяеми енергийни източници.

Към момента 31 български общини са се присъединили към движението за местна устойчива енергия. Веднъж годишно кметове от цяла Европа се събират в Европейския парламент в Брюксел, за да подпишат или да потвърдят ангажимента си към Споразумението. Инициативата се подкрепя от Комитета на регионите и от Европейската инвестиционна банка. Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия”, на която Община Габрово е член от създаването ѝ през 1997 г., е една от 84-те поддържащи структури. В момента мрежата е партньор в проекта „Изграждане на капацитет на местните власти за действия срещу промените в климата и повишаване на енергийната ефективност – Covenant capaCITY”, съфинансиран от програмата „Интелигентна енергия – Европа”. Целта на проекта е да обучи общински ръководители и специалисти и да им помогне да разработят планове за действия за устойчива енергия.

 

Партньорството Габрово - Тун
26 юли 2013
Габрово с пилотни проекти за нискоенергийно строителство
28 юли 2013