На нарочна среща днес, 18 септември 2009 г., кметът на Община Габрово Томислав Дончев запозна министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев с проблема за финансирането на Регионален хоспис Габрово, изграден по програма ФАР на ЕС.

Проектът на Община Габрово, с партньори трите общини от област Габрово – Севлиево, Дряново и Трявна, е един от успешно реализираните по програмата за изграждане на хосписи в страната. След неговото приключване, тъй като в Закона за лечебните заведения не е предвидено финансиране от държавата и НЗОК, финансирането на дейността се поема изцяло от пациентите и общините. Месечната грижа за 1 пациент в хосписа, в момента, възлиза на 900 лева на човек на месец, като 450 лева от тях се заплащат от болния, а останалите от общините. Г-н Дончев акцентира вниманието на министъра върху това, доколко е редно заплащането на една такава услуга да става по този начин. Той го информира, че в подобно положение се намират и останалите общини, реализирали проект за хосписи по програма ФАР и изразява общото им становище по случая.

Потърсени са всички възможни начини за излизане от тази ситуация, информира г-н Дончев, проведени са множество срещи, систематизирана е информация, която да бъде предоставена на отговорните институции за намиране на решение на въпроса, тъй като страната ни има ангажимент за 5 години устойчивост на спечелените проекти.

Томислав Дончев информира д-р Божидар Нанев, че ръководството на Община Габрово вече се е срещало и с министъра на труда и социалната политика инж. Тотю Младенов, с когото са се договорили за инициирането на бъдеща съвместна среща между представители на Община Габрово, Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването за намирането на изход от ситуацията. Той изрази и своята надежда за бързи действия по въпроса, тъй като финансирането на една такава дейност е непосилно за общините и на практика през следващата година хосписите може да престанат да съществуват.

Министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев изрази готовност лично да участва в подобна среща и да съдейства за разрешаването на казуса. Беше постигната договореност тя да се състои в първите седмици на месец октомври.

Поздравление на кмета на Община Габрово Томислав Дончев по случай първия учебен ден
15 Септември 2009
Национална екоинициатива „Велорали Узана 2009”
19 Септември 2009