На 15 септември 2009 г., от 9 часа, във всички училища на територията на община Габрово ще бъде тържествено открита новата учебна 2009/2010 година.

Тази година за първи път училищния праг ще прекрачат 474 първокласника в 23 паралелки. В празничния ден 17 училища в общината ще отворят врати, за да посрещнат своите ученици. И тази година по Националната програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, модул „Осигуряване на учебници и учебни помагала”, Министерството на образованието, младежта и науката осигурява комплекти с безплатни учебници за учениците от първи до седми клас. В 8-мо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в Габрово ще има пет паралелки първи клас, което е с една повече в сравнение с миналата година. В повечето габровски училища, през летния сезон, бяха извършени необходимите ремонтни дейности за нормалното провеждане на учебния процес. В средищните училища „Райчо Каролев” и „Христо Ботев” на пътуващите ученици от населените места, в които няма учебни заведения, е осигурен безплатен транспорт и целодневна програма на обучение.

В първия учебен ден училищният звънец ще прикани и възпитаниците на Природоматематическата гимназия “Академик Иван Гюзелев” и на СОУ “Райчо Каролев”, чиито обновени сгради ще бъдат официално открити. Двете училища бяха изцяло реновирани по проект "Осигуряване на ефективна, общодостъпна и модерна образователна инфраструктура за устойчивото развитие на Oбщина Габрово", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съгласно договор за безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-01/ 2007/006 от 16.07.2008 г.