„В Габрово не е имало толкова голям инвестиционен процес, за това сме длъжни - седем дни в седмицата, 24 часа в денонощието, да контролираме качеството на работа по обектите, да следим сроковете, с които са ангажирани строителите, и да внимаваме за финансовото изпълнение на всички дейности”. Такова обобщение направи пред журналисти кметът Таня Христова по време на инспекция по места с интензивно строителство в началото на седмицата. Проверката обхвана няколко инфраструктурни обекта в общината, където, заедно с експерти от администрацията, беше проследен ходът на извършваните към момента строително-ремонтни дейности.

В изпълнение на етап 1 от интегрирания проект за воден цикъл на гр. Габрово, на ул. „Морава” в кв. Русевци, екипите на фирма „Драгиев и ко” ООД, която бележи най-голям напредък в реализацията на дейностите, възстановяват уличната настилка след извършена подмяна на водопровода. Като част от този подобект изцяло е възстановено пътното платно по ул. „Свищовска”.

Посещението в кв. Беленци показа дейности по подмяна на водопровод на ул. „Жълтешка”, където „Пътинженеринг” ЕООД реализира етап 3 от водния проект. В рамките на този подобект предстои изграждане на канализационна мрежа и възстановяване на траншеи след полагането. Беше обърнато внимание на основния проблем пред изпълнителите, предвид липсата на подземен кадастър, специално при откриването на съществуващи канални отклонения.

Към момента по най-големия инфраструктурен проект в общината се работи на девет строителни площадки. Предимно се полага водопровод, а на ул. „Еким Цанков” се изпълнява канализация. От общо осем подобекта, три са за конструктивни части – изграждат се два напорни водоема в кв. Стефановци и в кв. Баждар, както и нова помпена станция в кв. Стефановци.

Напредват дейностите по изграждане на двата центъра за настаняване от семеен тип по проекта за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск. На 100% е завършен грубият строеж в кв. Борово, включващ фундаменти, стоманобетонна конструкция, тухлена зидария и дървена покривна конструкция. В момента се полагат топлоизолации и алуминиева дограма. Изграждат се електро-, отоплителна, ВиК инсталации и стоманобетонна подпорна стена.

Изпълнителят ДЗЗД „КТ Строй” реализира в график и другия обект в кв. Трендафил – на ул. „Лазурна”. Грубият строеж е изпълнен на 40%. Изгражда се тръбна мрежа за термопомпа и вертикална планировка, включваща стоманобетонна подпорна стена.

Стартиралите в средата на месец март дейности по изграждането на нова детска градина в кв. Лъката напредват с изпълнението на грубия строеж заедно с част от фундирането. Сградата се строи на територията на ЦДГ „Слънце” 1 на ул. „Любен Каравелов” № 47, което представлява преместване на старата база 2, намираща се на ул. „Малуша”. Детското заведение е проектирано като нискоенергийно, съобразно параметрите на „пасивна къща”. Изпълненител на строително-монтажните работи е фирма „МБ-2001” ЕООД.

Всички външни и вътрешни стени ще бъдат изградени от решетъчна тухла 25 см и топлоизолация от външната страна 20 см EPS. Покривът е топлоизолиран с 30 см стъклена вата. В помещенията ще има подово лъчисто отопление, оразмерено при температурен режим 32-370С. Основният топлоизточник е термопомпен агрегат „въздух-вода” с резервен нагревател. Предвиден е комбиниран бойлер за подгряване към слънчева инсталация със селективни колектори и абонатна станция на централното отопление. Ще бъде поставена пластмасова дограма с високи топлоизолационни параметри.

Сред инспектираните обекти бе и изграждането на регионалната система за управление на отпадъците. Строителните дейности по депото в село Гръблевци стартираха на 7 януари тази година. Изпълнител е ДЗЗД „Еко Гео Димас“, включващо софийското акционерно дружество „Геострой”, финландската фирма „Екокем – Палвелу” ООД и габровското „Димас” АД.

Към момента е осигурено временно електрозахранване на обекта, във финална фаза е и прокарването на водопровод. Строителството е на етап, в който е почти изградена подпорната стена на сепариращата площадка, стартирани са изкопните работи за административната сграда и частично са трасирани експлоатационните и контролните пътища на обекта. Проведени са лабораторни изследвания с натискови плочи за издръжливостта на съответните трасета, от които се очакват резултати. На място на обекта се извършва изискваният технически надзор от фирма „Рутекс” ООД. Очакванията са в предстоящия силен строителен сезон мащабно да бъдат разгърнати и работите по другите етапи от строителството.

„Липсата на регламентирано депо се отразява на жителите на общините Габрово и Трявна, така че ние сме заинтересовани системата за управление на отпадъците да започне да функционира възможно най-скоро, спазвайки, дори ако е възможно изпреварвайки, посочените срокове”, коментира кметът Таня Христова.

Обиколката на строителните обекти завърши с посещение в АИР „Боженци”, където се реализират дейности по подобряване на туристическата инфраструктура. Изпълнителят ДЗЗД „Боженци 2012” извършва строително-ремонтни работи в седем обекта на резервата, част от интегрирания проект за развитие на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура. В момента се разширява съществуващият паркинг с обособяване на нови паркоместа, полагат се основите на сграда, която ще го обслужва. След приключване на проекта зоната ще бъде ограничена с бариери, с които ще се въведе пропусквателен режим.

Текат реставрационни дейности по административната сграда, старото и новото школо, къщите Дончо Попа и Митю Станев. Предстои благоустрояване и рехабилитация на калдъръмената настилка и плочниците. В комплекса, със средства по проекта, ще бъде създаден стандарт за рекламно-информационните табели, така че да се постигне унифицирана визия за всички обекти. Ще бъдат изпълнени вътрешни топлоизолационни системи по външните стени и под настилките на сградите, частична подмяна на покривни елементи и цялостно препокриване с каменни плочи, осветителни и силови инсталации, художествено осветление, водоснабдителни и отоплителни инсталации.