Община Габрово обяви открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на съоръжения, специализирано оборудване, обзавеждане, изработване на декори и изработка на софтуер за визуализация на съдържание в четири обекта на територията на Община Габрово: 1. Музей „Индустриално Габрово“ в сградата на ул. „Николаевска“ № 3, гр. Габрово; 2. АЕК „Етъра“, гр. Габрово; 3. АИР „Боженци“, гр. Габрово /Старо школо, Ново школо, Административна сграда, къща Дончо Попа/; 4. Дечковата къща, гр. Габрово” по 4  (четири) обособени позиции”

Документацията за участие можете да откриете тук.

Разработен е икономически слой към географската информационна система на общината
28 март 2013
Форум за децата със специални образователни потребности
29 март 2013