На 9 септември 2009 г. от 13 часа в Ритуалната зала на Община Габрово ще се проведе обществено обсъждане на проект „Програма за комплексно транспортно обслужване на населението на град Габрово”.

От няколко месеца Института за транспортни изследвания в София разработва програма за комплексно транспортно обслужване на град Габрово. Вече е подготвен албум на фаза идеен проект. Той систематизира част от извършените до момента изчисления и анализи.

Още преди месеци с помощта на Общинския инспекторат в Габрово бяха извършени преброявания на пътниците, ползващи различните линии на обществения транспорт, както и алтернативните начини на придвижване. Отчетени бяха нуждите и исканията на гражданите, факторите, като концентрация на населението в жилищни райони и т.нар. атрактори – местата, които привличат пътникопотоци - фабрики, училища и т.н. Моделирана е градска част с площ 16 кв. км и улична мрежа с дължина 136 км. Изчислено е внимателно натоварването на всяка от основните линии. Чрез използването на специализирани софтуерни продукти са извършени изчисления за оптимизация на транспортните потоци, от което ще се оформят основните препоръки за промяна на обхвата и графика на сега съществуващите автобусни линии. Целта е те да станат не само по-удобни за гражданите, но и по-ефективни, т.е. да предполагат по-малко разходи за превозвача.

Община Габрово отправя покана към местната общност за активно участие в общественото обсъждане. След него и на база направените препоръки, през месец октомври 2009 г. предстои да се направи предложение за одобряване на Проекта от Общински съвет - Габрово. Всички заинтересовани могат да разгледат коментарите и идейния проект тук.

Започна седмият Международен панаир на народните занаяти „Етър – 2009”
4 Септември 2009
Габрово посрещна участниците в 59-ата международна колоездачна обиколка
9 Септември 2009