Церемония по подписване на договор за строителство в рамките на проекта за регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово ще се състои днес, 8 януари 2013 г., от 11:30 часа в Ритуална зала на Община Габрово.

След проведена процедура за обществена поръчка, за изпълнител на строително-монтажните работи при изграждането на нова регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово е определено обединение „Еко Гео Димас”. Сдружението се състои от софийското акционерно дружество „Геострой” с 60 % участие, финландската фирма „Екокем – Палвелу” ООД и габровското „Димас” АД, които се включват с по 20 % ресурс.

Стойността на договора е 15 970 745, 58 лева без ДДС. Продължителността е две години за строителство и една година за съобщаване и отстраняване на дефекти съгласно условията на ФИДИК „Червена книга".

В обхвата му са включени необходимите мерки по изпълнение на строително-монтажни работи, доставка на суровини и материали в съответствие с одобрените технически спецификации, работни проекти и количествени сметки.

Предвидените дейности включват реконструкция на клетката за депониране, изграждане на стопански двор, площадка за открито компостиране и за сепариране на отпадъци, мониторингови сондажи, поставяне на ограда и изграждане на зелен пояс. Новото депо ще бъде оборудвано със съоръжение за обезвреждане на депонийния газ, ще бъдат изградени площадкова и външна ВиК мрежа и електрозахранване, пътища за експлоатация и за контрол.

Инвестицията ще обслужва общините Габрово и Трявна, като Община Габрово е водеща организация, а Община Трявна е партньор по проекта. Двете общини създадоха „Регионално сдружение на общините Габрово и Трявна за управление на отпадъците в регион Габрово” в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията. Периодът на експлоатация на новоизграденото съоръжение е 30 години.