Градове на нискоенергийното строителство

 

Въвеждаща работна среща по проект „Региони на Пасивната сграда и възобновяемата енергия” (PassREg)

 

Дата и място: 21 ноември 2012 г., Община Габрово

13:30 - 15 часа

 

Проектът “PassREgs”

Представяне на европейския проект “Пасивни региони” и на очакваните резултати от неговото изпълнение. Възможност за пренос на “успешни модели” от водещи европейски градове в участващите в проекта български общини (Бургас, Варна, Габрово и София).

 

Сграда с почти нулево потребление на енергия – същност и внедряване в България, задължения на общините

Съгласно актуализираната Директива на ЕС за енергийните характеристики на сградите от 2019 г. новите обществени сгради, а след 2020 г. всички нови сгради в страните членки трябва да се проектират и изграждат съгласно стандарта за “сграда с почти нулево потребление на енергия”. Каква е същността на този стандарт, как той може да се приложи в България, какви промени се очакват в българската нормативна уредба за енергийна ефективност в сградите и какви задължения за българските общини произтичат от това?

 

Моделите на Хановер и Брюксел: идеи и насоки, възможности за пренасяне на полезния опит в български общини

Регионите Хановер (Германия), Брюксел (Белгия) и Тирол (Австрия) участват в проекта като градове-модели, които са постигнали значителен напредък във внедряването на пасивни сгради. Проектът има за цел да изучи и представи техните “модели на успеха”, за да послужат на други, участващи в проекта общини от няколко европейски страни (в т.ч. България) при разработването на техни собствени “модели” за насърчаване на ускореното проникване на пасивните сгради в местните им проектантски и строителни практики. 

 

Очаквано участие в проекта PassREgs на българските общини

Строителни проекти и дейности, които се изпълняват в общините София, Бургас и Габрово

Задачи и ангажименти на община Габрово

 

Дискусия: план за действие за Община Габрово

Определяне на отговорни участници в проекта от страна на общината. Обсъждане и приемане на план за действие през следващите месеци. Обсъждане на възможни проекти за сгради с почти нулево потребление на енергия в Габрово.

 

 

 

 

Разширяване на двустранните отношения между Габрово и Мытищи
20 ноември 2012
„ПОДАЙ РЪКА”
20 ноември 2012