Съобразено с устройствените характеристики на територията, проектът предлага съхранение, след почистване и рехабилитация, на традиционните пешеходни трасета, на останките от каменни зидове (от Конака), на каменната подпорна стена, на скалния венец.

Предложена е и възможност за преместване на паметника (на загинали в Балканската, Междусъюзническата и Първата Световна войни) в северната част на зелената площ и подходящо оформяне на пространството около него с настилки, цветни лехи, тревни площи в план, оформящ „Георгиевски кръст за храброст”.

С проектното решение се създава обединяваща „линия” - проведена плавно крива по дължината на територията – палисада от рециклирани тръби, която освен естетически, има и практически функции – укрепва земния насип, зонира зелените участъци и цветните партери, тушира шума от натоварените градски артерии, създава възможност за вграждане на осветление с алтернативно захранване и за засаждане на каскадни растения.

По отношение на зелената система проектът предлага запазване и почистване на съществуващата растителност (в т.ч. цветните лехи, оформящи герба на града) и засаждане на нова, ниска дървесна и храстовидна такава, лехите са с многогодишни цветя, декоративни треви, вечнозелени формирани растения, растения с топиарна форма. Проектът предвижда и подходящо озеленяване и зацветяване на централния остров на кръговото кръстовище.

 

 

Благоустрояване на парк „Маркотея” - идеен проект
25 октомври 2012
Честит Димитровден !
26 октомври 2012