Малките възпитаници на обединено детско заведение „Дъга” официално откриха своето зелено кътче. Еко-кътът е за практическа и експериментална дейност на децата с изкуствено езеро за водолюбиви растения и зелена стая на открито. Целта е децата да се превърнат от пасивни наблюдатели и консуматори в активни партньори и творци на собственото си знание. Основната идея е да се включи природната среда като елемент на образователната среда.

Зелената среда е изградена по проект РАЗУМ – „Разработване алтернативно зелено учебно място” към Министерство на околната среда и водите - Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, в партньорство с Община Габрово. Партньори по проекта са и Национален парк „Централен Балкан” и Природен парк „Българка”, а в реализирането му вземат участие и родителите на децата.

В еко-къта, в който децата чрез „естествения метод” ще се учат да взаимодействат с околната среда. Ще се създадат условия за изграждане на динамични стереотипи за взаимодействие с природата. Наред с това ще се повишат и разширят образователните възможности за съвместна познавателно-изследователска дейност на различни субекти - деца, педагози и родители. РАЗУМ интегрира теоретичното обяснение с експеримента и практическата дейност и съдържа потенциал за еко възпитание на децата. Това е и място за провеждане на  образователни лекции, интерактивни игри и презентации.

Шанхай констракшън груп заяви интерес за реализирането на големи инфраструктурни обекти на територията на Габрово и страната
25 октомври 2012
Споразумение за изграждане на нова сграда на територията на ЦДГ „Слънце”
25 октомври 2012