Днес се проведе поредната работна среща в рамките на инициативата на Община Габрово „На гости на социалните услуги”. Посещението се състоя в Център за обществена подкрепа и Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно – информационен център, при Община Габрово, намиращи се в Габрово, пл. „Възраждане” 3 - задния вход на зала Възраждане, ет.2.

На срещата присъстваха директори и представители на социални услуги, предоставяни от Община Габрово и Неправителствения сектор, представители на Дирекция „Образование и социални дейности” при Община Габрово, както и екипите от специалисти на двете услуги.  

Ръководителят на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно – информационен център – г-жа Габриела Йосифова, откри срещата и запозна присъстващите със същността  и основните дейности на Съвета. Представи детайлна информация от проведени кампании и мероприятия, свързани с превенция на наркоманиите. На вниманието на присъстващите бе предоставен и голям набор от снимков материал от различните събития. В заключение г-жа Йосифова изрази благодарност на екипите на двата Центъра за обществена подкрепа - при Община Габрово и на неправителствения сектор, в лицето на двамата им ръководители – на „ИМКА” – г-жа Антоанета Янкабакова и на центъра при Община Габрово – г-жа Светла Андреева, за оказаното съдействие и подкрепа при съвместната им дейност.

Срещата продължи с представяне на Център за обществена подкрепа при Община Габрово. Ръководителят на Центъра - г-жа Светла Андреева, запозна детайлно присъстващите с дейностите, предоставяни в рамките на Центъра. Посредством весели и забавни снимки - част от работния процес, бе представен и екипа от специалисти.  Госпожа Андреева също така запозна участниците в срещата и с проведените до момента от Центъра кампании, както и с част от планираните дейности до края на календарната 2012 година.

В края на срещата всеки един от участниците получи подарък, изработен от потребителите на двете услугите.

Германия и Франция си дават среща тази вечер
24 октомври 2012
Димитровден в Етъра
24 октомври 2012