Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще представи проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” в град Габрово. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Пресконференцията ще се състои днес от 11.00 часа в община Габрово, залата на 3-ти етаж.

Участие в официалното представяне на проекта ще вземат представители на дирекция на МРРБ, на община Габрово, както и представители на Проектния мениджър за района и на Фонда за жилищно обновяване.

В рамките на пресконференцията ще се представят и информационните дни, които ще се проведат в града.

Целта на проекта „Енергийно обновяване на българските домове” е осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради в градските центрове чрез повишаване на качеството на жизнената среда и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Той обхваща 36 градски центрове и е с продължителност три години (2012-2015 г.). Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лв.

Информационни дни по проекта ще се проведат в периода 11-13 октомври 2012 г. на следните локации:

11 октомври –- пл. Възраждане, пред сградата на Общината от 15 до 19 часа

12 октомври – кв. Бичкиня, бул. „Столетов” № 28, пред Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1928” - от 15 до 19 часа

13 октомври – пл. Белорусия /парка на Колелото/ – от 10 до 14 часа

За допълнителна информация: Ева Пелова,  +359 898 40 71 71, e.pelova@mag.bg

 

ОИЦ е създаден по проект на Община Габрово № 0060-ОГО-3.3. „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово”, договор с регистрационен номер BG161PO002-3.3.02-0006-C0001, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Започна разяснителната кампанията “Пази велосипедиста!”
10 октомври 2012
Продължава инициативата „На гости на социалните услуги”
11 октомври 2012