В периода април – юни 2012 година в Обучителния център на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” – Габрово се проведоха 7 обучения за библиотекари от Габровска област. Обученията са важна част от програма „Глоб@лни библиотеки – България” и целят да повишат компетентността на библиотечните специалисти в работата им с гражданите.

В тях освен библиотечни специалисти от градски и читалищни библиотеки в общините Дряново, Севлиево, Трявна и Габрово, взеха участие библиотекари от РБ „Априлов – Палаузов”, както и партньори на програмата от общинските администрации, РЕКИЦ и неправителствени организации.

Обученията се провеждат в пет тематични области: Направление 1 „Информационни и комуникационни технологии” (обучител Светослав Стефанов); Направление 2 „Организация и управление на работата в обществената библиотека” (обучител Савина Цонева); Направление 3 „Услуги в модерната библиотека” (обучители Румяна Василева и Росица Стратева); Направление 4 „Общуване и работа с потребители и общности” (обучител Ралица Манолова) и Направление 5 „Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти” (обучители Атанас Генков и Ралица Манолова).

Във всички направления в пролетно – лятната сесия бяха обучени общо 82 библиотечни специалисти, които получиха удостоверения за успешно завършено обучение. Особено важни са споделянето на опит между малките и големи обществени библиотеки в региона, практическите занятия и новите знания.

Шестнадесет обществени библиотеки (РБ „Априлов - Палаузов” и библиотеките в Севлиево, Трявна, Плачковци, Дряново, Гостилица, Градница,  Жълтеш, Душево, Дамяново, Новаковци, Петко Славейково, Ряховците, Сенник, Яворец, кв. Бичкиня) оборудвани по програмата, предлагат безплатен достъп до интернет за гражданите в четирите общини на област Габрово. В повечето от обществените библиотеки в региона се организират обучения за граждани за работа с компютри и интернет.

Програма „Глобални библиотеки - България" е инициатива на Министерство на културата и Програмата на ООН за развитие. Тя обединява професионалисти, институции и организации, които вярват, че обществените библиотеки ще подобрят качеството на живот, като предоставят свободен достъп до информация и обмен на идеи. Програмата се финансира чрез субсидия от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс" и инвестиция от страна на местната власт и държавния бюджет.

В периода 2 - 6 юли 2012 г. предстои надграждащо обучение на обучителите от цялата страна.

През есента на 2012 г. и през следващата 2013 г. обученията по програмата продължават.