Трети Национален фестивал за автентичен фолклор „ПЕСНИ В ПОЛИТЕ НА БАЛКАНА” - Жълтеш 2012, ще се проведе от 30 юни и 01 юли 2012 г. на откритата естрада в с. Жълтеш, общ. Габрово.

До този момент заявки са за участие са направили 77  колектива и 49 индивидуални изпълнители. Очаква се във фестивала да се представят общо над 1200 изпълнители Официалното откриване ще се състои на 30 юни 2012 г. от 10 часа.

Първото издание на фестивала се проведе през 2010 г. със съвместните усилия на  НЧ”СВЕТЛИНА-1927” и кметство Жълтеш.

Основната цел на проявата е да представи пред публика издиреното и съхранено автентично богатство, да го популяризира и предаде на младото поколение, което да продължи съхраняването му и предаването на следващите поколения.

Съгласно регламента на фестивала участниците се състезават в следните раздели: песенно творчество (групи и индивидуални изпълнители), танцови колективи, представяне на обичаи и разказвачи.

Второто издание на фестивала през 2011 г. беше осъществено със съдействието и на Община Габрово. Тогава във него взеха участие 51 организации - читалища, пенсионерски клубове, младежки домове и детски градини.

През двата дни в натоварената фестивална програма бяха представени 90 изпълнения с над 1000 участни.

Компетентното жури с председател доц. Д-р Веселка Тончева и членове доц. Д-р Ангел Гоев, и Олег Цонев оцени изпълнението на участниците и връчи наградите – златен медал, сребърен и бронзов медал във всеки раздел. Отделно беше връчена награда за най-добро цялостно участие и грамоти на всички изпълнители.