Във връзка с инцидента с падналата погледна площадка на ул. "Аврам Гачев" още на 22 юни, петък, са предприети превантивни действия по ограничаване достъпа до всички площадки на мост „Игото” с оглед гарантиране сигурността на гражданите и посетителите на града. Община Габрово, в качеството си на бенефициент, уведоми Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” за възникналия инцидент. Поискано е изготвяне на техническа експертиза за всички погледни площадки, като за целта е изпратено писмо до проф. д-р инж. Тодор Бараков, Ръководител катедра „Масивни конструкции“ в Университет по архитектура, строителство и геодезия.

Във връзка с експертизата са взети 3 бр. ядки от бетона на падналата погледна площадка. Те са занесени за изпитване в Центъра за научни изследвания и проектиране (ЦНИП) към Университета по архитектура строителство и геодезия.  Очаква се резултатът от пробите да бъде готов до края на седмицата. Тогава на място ще пристигнат проф. д-р инж. Тодор Бараков и екипът му за оглед и  извършване на техническа експертиза и на другите две погледни площадки.

Конкретните строително-ремонтни дейности по възстановяване на погледната площадка ще започнат след заключението на техническата експертиза.