Oбучение на доброволци от Български младежки червен кръст ще се проведе на 30 юни, събота, в курортен комплекс Узана и в Посетителски информационен център. Инициативата се организира с подкрепата на Община Габрово и е във връзка с предстоящото през есента стартиране на информационна кампания  на БМЧК по приемна грижа. Целта е новите доброволци на организацията да бъдат запознати с темата, за да могат пълноценно да участват в реализирането на кампанията. Младите доброволци ще бъдат привлечени за работа по проект “Програма за предоставяне на услуги и подкрепа на деца и млади хора, напускащи социалните институции” , който се реализира с финасовата помощ на фондация „Велукс” и в партньорство с Международната федерация на Червения кръст/Червения полумесец, зона Европа в периода 01.12.2010 – 30.11.2014 г. Целта на проекта е младежите активно да работят за деинституционализацията на децата в социалните заведения и осигуряване на подкрепа за успешната им интеграция в обществото.

Обучението на младите доброволци ще се проведе в залите на Посетителски информационен център „Узана”, след което те ще имат възможност да опознаят местността, както и да участват в интерактивни обучителни игри на открито и в съхранена природна среда. В рамките на обучението ще бъде разработена комуникационно-информационна визия за предстоящата кампания. Най-добрите идеи ще бъдат отличени с награди, осигурени от Община Габрово.

Обучението на доброволците от БМЧК се реализира благодарение на подкрепата на Община Габрово със средства от Програмата за развитие на туризма за 2012 г.