Като изключително неприятен определи инцидента с пропадането на погледната площадка на ул”Аврам Гачев” кметът на Габрово г-жа Таня Христова. За щастие няма пострадали граждани, което обаче не буди спокойствие в ситуацията. Всички, ангажирани с проекта - от неговата подготовка, проектиране, изпълнение на строителни дейности, контрол и приемане, са отговорни за случилото се. Предстои да бъде изготвена техническа експертиза от външни висококвалифицирани специалисти, която да провери проектното решение, качеството на вложените материали и изпълнението. Таня Христова категорично подчерта, че виновните за инцидента ще понесат наказание.

Обектът е в гаранция, а фирмата-изпълнител на 100% ще покрие ремонта за своя сметка.

Официална позиция на Кмета на община Габрово Таня Христова, изразена в рамките на брифинг за журналисти на 22 юни 2012 г., по повод пропадането на една от погледните площадки на ул. „Аврам Гачев” в Габрово чуйте тук.