Щети за 120 466 лева причиниха обилните и интензивни валежи през месец май на територията на община Габрово В районите на кварталите Ябълка, Шумели, Бойката, селата Боженци, Жълтеш, Драганчета, Кметовци и  Стоевци деретата, които поемат големи  водосборни райони, довлякоха от прилежащите планински скатове дървета, камъни, пръст, растителност, затлачиха водосточните съоръжения и мостове и излязоха извън коритата си. Водната маса наводни по пътя си  къщи, разруши и затлачи с тиня, наноси, камъни и дървета пътната настилка. В сeло Боженци водата  разруши 3 мостчета, около 35 м. декоративна подпорна стена, площадът на селото бе блокиран от 40 см. слой от тиня и наноси.  Дере „Бойката” в кв. Бойка в Габрово също излезе от леглото си и предизвика наводнение на площадката - около 50 дка, на дружеството „Хемус - Автотранспорт”, на част от прилежащите офиси и къщи.

Наводнения Боженци

Наводнения Ябълка

Високите повърхностни води причиниха оголване и падане на скални маси на пътя Габрово – село Чарково и на ул.”Емануил Манолов”, под Технически университет, като общото количество на скални маси, подлежащи на обрушване, е над 50 кубически метра.Скали Чарково

Особено тежка обстановка се създаде след валеж с много висок  интензитет  в района на ул.”Бодрост” и бул. „3-ти март” в Габрово. Присовски дол излезе от коритото и разруши напълно ул.”Бодрост”, а. водата на бул. „3-ти март” достигна 1,50 м. От интензвния дъжд бяха  наводнени общо 20 къщи.

Бодрост

На 24 май между 19,30 часа и 22 часа в района на кв. Водици, Соколски манастир, АЕК „Етър”, км. Чарково и кв. Радецки отново паднаха дъждове с много висока интензивност. Река „Стражка” и „Слатински дол” преляха и  излязоха от коритата си, с което блокираха движението в целия район. Частично разрушени са три водостока,  кабелни линии и  три подпорни стени укрепващи  пътя към Соколски манастир с дължина около 40 метра. Водата затлачи с наноси и дървесни отпадъци моста в центъра на АЕК”Етър”. Особено тежка бе обстановката в района на вливане на река Стражка в Сивек, където пътя бе залят от над един метър вода.

След оценка на щетите от нарочна комисия е отправено мотивирано искане от кмета на Габрово г-жа Таня Христова до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане/МКВП/ към Министерски съвет за сумата 120 466 лева.

В искането са включени и средства за извършване на неотложни възстановителни работи за моста над река Паничарка в размер на 456 696 лв. Съоръжението е единствената връзка със Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести, производствено-складовата база на фирма „Димас” АД, цялата база на „Благоустрояване” ЕООД, включително сметосъбиращата, снегопочистваща и ремонтна техника, както и жителите на тридесет къщи.