На 19 юни 2012 г., от 16 часа, на площад „Възраждане”, пред сградата на Община Габрово, ще се проведе Ден на отворени врати на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и фотоизложба под надслов „Те направиха първата крачка... и успяха”. Присъстващите ще се запознаят с добри практики от проекти, финансирани със средства по оперативната програма от началото на програмния период до днес. В рамките на около 21 пана с 40 фотографии ще бъдат разказани конкретни човешки истории и начина по който Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е променил към по-добро живота на всеки български гражданин, независимо от неговото образование, етническа принадлежност, социален статус или участие на пазара на труда. Събитието се организира от Министерството на труда и социалната политика.

Изложбата ще обиколи 27-те областни града в страната и освен представените фотоси ще има специализиран щанд за информация на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Вярваме, че всеки посетител на изложбата ще може да открие поне една история, която е близка до неговия начин на живот!