Във връзка с настъпващия период на цъфтене на липите, Община Габрово уведомява гражданите, че на основание чл. 28, ал. 1 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на община Габрово, отсичането на дълготрайни декоративни дървета (в т.ч. липови) и кастрене на клони от тях в частни и общински имоти може да става само с разрешение на Общината.

∙ Забранява се брането на липов цвят край натоварени с автомобилно движение пътища на територията на община Габрово;
∙ Забранява се чупенето и рязането на клони от липовите дървета;
∙ Брането на липов цвят по високите части на дърветата трябва да се извършва със стълби, за да се избегне увреждането на дърветата;
∙ Брането на липов цвят в частни имоти трябва да става само след декларирано съгласие от техните собственици.

За неспазване на посочените забрани и изисквания на нарушителите ще се налагат глоби в размер до 5 000 лева за физически лица, а за юридически - имуществена санкция до 10 000лв.