Без средство за разхлаждане ще останат гражданите, преминаващи през градинката срещу бившия Дом на книгата. Причината за това е откраднатото декоративно кранче от чешмата, която, както и целия район, беше изцяло облагородена по проект "Създаване на привлекателна физическа среда на град Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие". Поредната вандалска проява е станала тази нощ.

Бронзовото кранче ще бъде изкупено в пунктовете за вторични суровини за около 2 лева. Цената на ново, както и пролятата вода, е десетки пъти повече. В момента чешмата е спряна до отстраняване на щетите.