Повече от 190 кубически метра отпадъци са извозени до момента по време на кампанията на Община Габрово „Пука ли ти за боклука?”. Това все още не е крайният резултат, тъй като следващата седмица ще продължи събирането на отпадъците.

„Пука ли ти за боклука?” е най-мащабната кампания, организирана от Община Габрово през последните години. До момента в пролетното почистване са се включили всички училища и детски градини, множество институции, някои от които за първи път, както и граждани. Основно училище „Иван Вазов” превърна почистването във весел детски празник.

Сред пожелалите да облагородят различни обществени обекти са Бюро по труда, ВиК, РУСО, РЗИ, ДХС, полиция, пожарна, Териториално статистическо бюро – Габрово, - Държавен архив, Областно пътно управление, Студентски столове и общежития, Дирекция социално подпомагане – Габрово, Национална служба съвети в земеделието и Областна дирекция земеделие, Държавна инспекция по труда, АИР „Бженци”. От гражданите най-активни в почистването до момента са живеещите на ул.”Чардафон”, ул.”Свищовска” и ул.”Никола Рязков”. На много места са оформени градинки в междублоковите пространства, за което ще бъдат раздадени награди.

СК”Орловец екстремум” събра повече от 30 чувала с битови отпадъци от района на местността „Градище” – на разкопките и под скалите.

Селата в общината също се включиха в почистването, като сред най-активните е село Стоеци, където е обновена и детската площадка.

Община Габрово изказва специална благодарност на фирмите „Пътстрой”, „Пътно поддържане”, „Екострой – Трявна” ООД, „Благоустрояване”ЕООД и „Паркове и озеленяване”, които предоставиха безвъзмездно камиони, тежка техника и екипи за извозване на събраните отпадъци.

Припомняме, че до 29 април може да подавате информация за почистеното от вас на телефони 070014410, 066/818 359, за да може да бъде организирано извозването им на общинското депо. Събраните отпадъци оставяйте в чували или на снопове на най-близката контейнерна площадка. На електронен адрес protocol@gabrovo.bg изпращайте вашите предложения, придружени със снимки, за  най-добре почистено междублоково пространство, както и за най-красива градинка.

Изготвена е експертиза за състоянието на язовирната стена
27 април 2012
Готови ли сте за фиеста ?
2 май 2012