Днес, 27 май 2009 г., кметът на Община Габрово Томислав Дончев проведе среща с представителите на Регионалната занаятчийска камара, Габровската търговско-промишлена палата, Задругата на майсторите на народни художествени занаяти, Областна управа и прокуратура във връзка с проверките по спазването на Закона за занаятите, които започнаха в края на април по указание на Върховна административна прокуратура и предизвика противоречиви мнения сред замесените страни.

Всички присъстващи на срещата имаха възможност да изкажат своето мнение по въпроса за проведените проверки и резултатите от тях. Те отчетоха като добър факт това, че по време на проверките са установени лица, които нямат разрешение за извършване на търговска дейност или дори касов апарат, а извършват такава. Общ беше изводът, че след като има закон, той трябва да се изпълнява. Спорни останаха и до края на срещата въпросите относно неговото прилагане и тълкуванието на това коя фирма е занаятчийско предприятие и коя не. На срещата бяха разменени доста въпроси и отговори, цитирани закони, членове и конкретни казуси.

Всъщност инициирането й от страна на кмета Томислав Дончев целеше подпомагането на взаимния процес на информираност между страните и възможност за разговор по проблема не от страниците на вестниците, а по време на нарочна среща.

В края на срещата страните се съгласиха в Комисията, която извършва проверките да има един независим представител. В нея засега са включени представители на Регионалната занаятчийска камара, прокуратурата, Община Габрово и Областната управа.

Пред завършване са строително-ремонтните дейности в Детска градина Радост – база 2
22 май 2009
ПАРТНЬОРСТВО ГАБРОВО-ТУН
29 май 2009