На днешното си заседание Министерски съвет одобри българските кандидатури за членове и заместник-членове на Комитета на регионите на Европейския съюз.

Членовете са: Таня Венкова Христова, Живко Веселинов Тодоров, Людмил Димитров Веселинов, Маджид Реджеб Мандаджь и  Румен Василев Маноев. За заместник-членове са номинирани Анастасия Ангелова Младенова, Атанас Станкев Камбитов, Георги Иванов Славов, Иван Атанасов Алексиев, Корнелия Добрева Маринова, Нида Намъков Ахмедов, Себихан Керим Мехмед и Фахри Адемов Молайсемов.

С гореспоменатото решение се задължава постоянният представител на България към ЕС да представи кандидатурите на Генералния секретариат на Съвета на ЕС.

На вчерашното си заседание Регионалният съвет за развитие на Северен централен район в Разград избра габровският кмет да участва в Комитета за наблюдение на ОП ”Околна среда”. За неин заместник е определен кметът на Дулово Юксел Ахмед, а представител на Северен Централен район в Комитета за наблюдение на ОП ”Регионално развитие” ще е областният управител на Разград д-р Валентин Василев.

Историческият музей с ново работно време
11 април 2012
Пролетното почистване наближава!
12 април 2012