Уважаеми съграждани,

Община Габрово Ви кани да се включите в инициативата: общоградско пролетно почистване и облагородяване на междублокови пространства, под мотото: “Пука ли ти за боклука?”, което ще се състои от 17 до 29 април 2012г.

Информация за местонахождението и количеството на събраните битови отпадъци от почистени междублокови пространства може да подавате от 17 до 29 април, от 8:30 до 17 часа, на тел. 070014410, 066/818 359, за да могат да бъдат извозени от фирма “Благоустрояване”ЕООД на общинското депо за твърди битови отпадъци.

Събраните отпадъци оставяйте в чували или на снопове на най-близката контейнерна площадка.

В кампанията ще се включат още повече хора и институции от миналата година, което я прави най-мащабната досега. До момента, освен Общинска администрация, желание са проявили:

Териториално статистическо бюро Габрово

- Регионална здравна инспекция;

- Бюро по труда;

- Ловно-рибарско дружество „Чардафон”;

 - „Български пощи”ЕАД-Габрово;

- Държавен архив;

- Областно пътно управление;

- ДНП„Централен Балкан”;

- „Мерки и измервателни уреди”;

- Национална служба съвети в земеделието и Областна дирекция земеделие;

- Държавна инспекция по труда;

- ОД на МВР – Габрово;

- „ВиК”ООД;

- Областна администрация;

- Студентски столове и общежития;

- РУСО;

- Дирекция социално подпомагане – Габрово;

- НАП – Габрово;

- Ученически съвет Клуб „Компас”;

- Живущи на ул. Чардафон;

- около 5000 ученици от габровските училища;

- над 1000 дечица от габровските детски градини и ясли;

- Общински спортни имоти и клубовете, които ще излязат като единна спортна общественост;

- АИР „Боженци”;

- частни фирми, които безвъзмездно ще помогнат за извозване на събраните отпадъци.

Сред обектите, които ще бъдат почистени, са коритото на р. Янтра, Главна алея в парк „Баждар” - от ул. „Алеко Константинов” до ул.„Ал. Богориди”, в т.ч. района около детска площадка със слончето, детска. площадка в парков терен „Любовна чешма”, над ул.„Чардафон”, Детска площадка срещу бл. Катюша по бул.”Могильов”, зелените скатове на ул.”Брянска” и ул.”Свищовска”, Алеята в района на яз.Синкевица, района около сградата на Централна поща, районът на Планетариума и път към Зоологическата градина, района на парк „Маркотея”, около блоковете на студентските общежития, пл. „Марсел де Бископ” (Гарата). Училищата и детските градини ще почистват дворовете си и прилежащите терени.

Надяваме се на активното участие на всички габровци в инициативата, с което ще спомогнем за това градът ни да стане по-чист и красив!

Таня Христова одобрена за член на Комитета на регионите на ЕС
11 април 2012
Национален маратон на четенето на Боженци
12 април 2012