"Пука ли ти за боклука?" - под това мото ще се проведе традиционното общоградско пролетно почистване в Габрово - от 17 до 29 април 2012 год.

В кампанията ще се включат по традиция училищата и детските градини, които ще почистят и облагородят дворовете си и прилежащите общински територии.

Община Габрово се надява инициативността и усилията на гражданите да бъдат насочени както в междублоковите пространства, така и в други нуждаещи се от почистване райони. Най-активните граждани ще получат и тази година поощрения под формата на цветни разсади, течна тор за цъфтящи цветя, лейки за поливане и пейки.

Община Габрово ще осигури своевременно и безплатно извозване на боклука. Заявки за извозване ще се приемат всеки ден в периода от 17 до 29 април, от 8.30 до 17 часа, на телефон 066 818 359 и на дежурния телефон за сигнали на граждани 0700 14 410.

На 21 април екипи на общинската администрация ще се включат в почистването в следните райони:

- коритото на река Янтра

- главната алея в прак "Баждар"

- детската полощадка срещу бл. Катюша

- зеления скат до училище "Отец Паисий"

- ската на ул. "Брянска" в участъка между двете кръстовища

- алеята в района на яз. Синкевеца

- района около сградата на Централна поща

Градът ще се сдобие и с две нови цветни фигури. Котка от цветя ще бъде направена на ската на детската площадка срещу бл. Катюша, а на ската на ул."Брянска" ще бъде разположена цветна фигура на герба на Община Габрово.

За втора година на 20 април на площад Възраждане от 10.30 часа ще се проведе второто издание на екобазара в Габрово. И тази година ще обърнем внимание на това как се отнасяме към природата и себе си – с какво се храним, къде и как изхвърляме отпадъците, какво можем да вземем от природата и какво да й дадем. На щандовете си участниците ще ни запознаят с различни биохрани и биокозметика, с литература за природосъобразния начин на живот и информация за екопътеките и туристическите маршрути в околността.

В пролетното почистване, инициирано от Община Габрово и във връзка са кампанията на bTV „Да изистим България за един ден”, която ще се проведе 12 май, ще се включат и други фирми институции. Те ще почистят различни места в града в периода от 21 април до 12 май 2012 год.

Конкретно в почистването ще се включат: Областна администрация, Териториално статистическо бюро, Технически Университет – Габрово, Регионална здравна инспекция, Ловно-рибарско дружество „Чардафон”, Български пощи ЕАД, Регионално управление социално осигуряване, Областно пътно управление, Мерки и измервателни уреди, Национална служба съвети в земеделието, Държавна инспекция по труда, Областна дирекция на МВР, ВиК – Габрово, Държавен архив, Дирекция Социално подпомагане, Национална Агенция за приходите, Студентски столове и общежития, Национален парк Централен Балкан.

Община Габрово също се включва в кампанията на БТВ „Да изистим България за един ден”. Проверени са повечето райони, посочени като места с отпадъци в картата на кампанията. Част от тях са недействителни или се намират в частни имоти. Община Габрово ще организира почистването на районите с отпадъци, като ще насочим усилия и към привличането на живеещите в близост граждани. Конкретно от местата, посочени в картата ще бъдат почистени битовите отпадъци на ул. Ангел Кънчев”, ул. „Кракра”, ул. „Тотьо Иванов”, ул. „Чучулига” и в кв. Шенини.