Осем от десет лампи успяха да откраднат неизвестни вандали от улица „Аврам Гачев”. След извършена проверка по състоянието на LED  осветлението в събота, на 17 март, се установява, че от монтираните 10 осветителни тела на погледните площадки, 8 от тях са изтръгнати заедно със свързващите ги захранващи проводници.

                 

Новоизградените площадки са част от проект “Създаване на привлекателна физическа среда на град Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие”.

                     

 

                                                        

Това е поредното посегателство върху изграденото със средства от Европейския съюз. Преди по-малко от месец на същото място бяха откраднати крушките на парковото осветление, а три от петте тела и основите бяха повредени. Лампите вече са подменени.

Всяка година Община Габрово изразходва хиляди левове за възстановяване на щети, причинени от вандалски прояви – унищожени детски площадки, съдове за смет, осветителни тела и т.н. Тези средства са наши, но не се използват за да бъдат направени нови и хубави неща и да стане градът ни по-красив.

Община Габрово подаде нов проект по Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007-2013
16 март 2012
Да си подарим пролетно настроение
20 март 2012