Община Габрово има удоволствието да Ви покани на публично обсъждане на Концепция за развитие на регионален туристически продукт в общините Габрово, Трявна  и Севлиево, което ще се проведе на 06.03.2012 г. от 16:00 ч. в зала 403 /четвърти етаж/ в сградата на общинска администрация Трявна.

На срещата ще имате възможността да се запознаете с проект на Концепцията за развитие на регионален туристически продукт, да поставите своите въпроси и да се включите в дискусия върху представената информация. От Вас очакваме идеи за включване на дейности, които да повишат туристическия потенциал на региона за развитие и маркетинг на устойчиви и специфични туристически продукти.

Обсъждането е част от подготовката на проект „Подкрепа за развитие на регионален интегриран туристически продукт в общините Габрово, Трявна и Севлиево”, разработван в рамките на  Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2.”Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.

Искрено се надяваме, че с Вашето присъствие ще покажете съпричастност и заинтересованост към намерението и усилията на общинската администрация за подобряване качеството на живот и откриване на нови възможности за повишена регионална конкурентноспособност и устойчиво развитие.