Процедура за финансиране на проекти в областта на културата за 2012 година обявява Община Габрово, съгласно разработени и утвърдени Правилник за финансиране на проекти по програма култура от бюджета на Община Габрово /Решение № 11 от 27.01.2011г. изменение и допълнение решение №28/16.02.2012г. на ОбС – Габрово/ и одобрена годишна работна програма за финансиране /Решение № 28 от 16.02.2012г. на ОбС - Габрово/.

Всички документи за кандидатстване и пълния текст на обявлението ще намерите на интернет страницата на Община Габрово – www.gabrovo.bg в раздел Обяви.