На 1 март от 10.00 часа в Регионална библиотека "Априлов - Палаузов" в Габрово започва кандидатстудентска борса. На борсата бъдещите студенти могат да получат справочници, помощни материали и диплянки на различни университети. Тази година ще бъдат представени над 20 висши учебни заведения.

Надежда Иванова от Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация споделя дългогодишния си опит - младите хора най-често се интересуват от специалностите в различните университети, с какво се кандидатства, навсякъде ли се полагат изпити, какви матури се признават, сумата на таксите и има ли задочна форма на обучение.

Традиционно голям интерес има към Софийски университет „Св. Климент Охридски”, УНСС, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Техническите университети в София, Варна и Габрово.