От 01 март 2012 г. стартира кампанията за плащане на данък недвижим имот, такса битови отпадъци и данък върху превозно средство. Всички собственици на недвижими имоти и автомобили могат да платят своите задължения за 2012 г. с 5 % отстъпка от  01 март до 30 април. За целта касите на Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Габрово ще работят от 8.30 до 18.00 часа, с прекъсване от 16.30 до 17.00 часа.

Плащане може да бъде извършено във всеки пощенски клон и по банков път. Сроковете за плащане на данък недвижим имот, такса битови отпадъци и данък върху превозно средство са: първа вноска до 30 юни 2012 г. и втора вноска до 30 октомври 2012 г.