„Добрата воля - добри дела твори” - това е името на одобреният проект на СК „Орловец Екстремум” - Габрово. Проекта се осъществява в партньорство с Община Габрово, започва от месец януари и ще завърши през месец август 2012г. Стойността на проекта е в размер на 11460 лева от които 8125 лева се финансират от Национален Център Европейски Младежки Програми и Инициативи - НЦЕМПИ по Националната програма  за младежта 2011-2015 г.

Основните цели  на проекта са:

  • Да се ангажира социално младото поколение. Чрез спорт, науката спелеология  и  екологично съобразен начин на мислене да се създаде алтернатива на поквареното от компютри, алкохол и наркотици свободно време, като бъде основана допълнителна секция „млад спелеолог” към СК „Орловец Екстремум” - Габрово.
  • Почистване на замърсената пещера намираща се в кв. „Баждар”  в непосредствена близост до учебен  корпус №2 на ТУ Габрово. Пещерата ще бъде изследвана, картирана и данните ще бъдат включени в картотеката на БФСп. 
  • Да бъдат информирани гражданите живущи в близост до пещерата за рисковете, които носи замърсяването на един карстов обект и обвързаността му с подпочвените води в централната част на Габрово;
  • Чрез вземане на превантивни мерки да не се допуска повторно замърсяване на обекта;

Каним всички желаещи да вземат участие да се свържат с нас на посочените в сайта контакти.

Презентацията на проекта ще бъде на 29.02.2012 г. от 15:00 часа в зала "Възраждане".