Ръководството на Община Габрово в лицето на кмета г-жа Таня Христова изразява дълбокото си съжаление за нещастния случай с наранената жена. На 25 февруари откъснал се леден къс от елемент на водосточната система на сградата на Общинска администрация удари жената. Подобен инцидент е недопустим и се вземат всички необходими мерки той да не бъде повторен.

След обследване, на административната сграда, както и на тези, общинска собственост, ще бъдат монтирани противообледенителни системи. Такива вече са поставени на някои обекти, сред които зала „Възраждане”, както и училища и детски градини. Ще бъде проведена кампания за поставяне на системи против лед и сняг върху всички потенциално опасни сгради без значение на собствеността.

Г-жа Таня Христова изказа лично на наранената жена искрените си извинения като човек и като кмет. Ръководството на Община Габрово изразява съпричастността си и готовността си за подкрепа.