Кметът на Община Габрово

На основание чл. 11, ал. 6 от Закона за общинските бюджети и чл. 17, ал. 1 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост
на 09.02.2012 г. от 18.00 часа, в Ритуална зала на Община Габрово
НА
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
на проекта за бюджет за 2012 г. на Община Габрово
и отчета за изпълнение на бюджета за 2011 г.

Отменя се забраната за движение на автомобили над 10 тона в Габрово
8 февруари 2012
„Да преборим кризата с любов”
10 февруари 2012