Общински съвет по наркотични вещества и доброволците от Младежки съвет по наркотични вещества, заедно с Младежки клуб „Българи” от Дряново, започват работа по два съвместни проекта.

Проект „За да има утре…” цели ангажирането на обществеността с проблемите на насилието сред младите хора, неразумното шофиране и агресията по пътищата. Той е насочен и към провокиране на европейско самосъзнание, толерантност и отговорност у водачите на превозни средства. Младежите, с помощта на нетрадиционни и иновативни подходи, ще покажат своето непримирение към насилието във всичките му форми и прояви.

Сред планираните дейности са монтиране на инсталация против насилието, изработена от катастрофирали автомобили, оргнизиране на еднодневни информационни шатри в Габрово и Дряново, написване на най-дългото послание срещу насилието, провеждане на дебати. Продължителност на проекта е 13 месеца, а стойността му - 4500 евро.

Вторият проект - „Живей в реалността” е свързан с инициативи, ангажирани с превенция на наркоманиите. Продължителността му е 7 месеца, а стойността - 7040 лв. Той поставя акцент върху създаването на доброволческа мрежа от младежи, работещи по проблемите на употребата на наркотични вещества в област Габрово. Доброволците са ангажирани в организирането на кампании против наркотиците, фотографски конкурс, дискусии и дебати.

Проектите стартират през декември тази година и януари следващата.

Една различна изложба
15 декември 2011
Съболезнователен адрес
19 декември 2011