Успешно, за по малко от месец, приключи укрепването на авариен свлачищен участък „Втора деривация” в кв. „Маркотея” в Габрово. Дейностите по него бяха изключително важни, защото в района минава магистралният водопровод, който водоснабдява града. Елементи на свлачищни прояви се наблюдаваха и в контурите на пътя, който отстои на около 15 метра от трасето на водопровода.

Проектант на проекта беше фирма „Гео-тест” ЕООД с геолог инж. Боян Стефанов и конструктор доц. д-р инж. Николай Жечев. Изпълнител на проекта беше фирма „Валмекс” ЕООД. Трябва да се отбележи, че проектантите и строителите изпълнили обекта са с много богат опит при строителството на укрепителни конструкции.

Какво беше направено?
Участъкът в обхвата на обекта представлява активирано свлачище.
За решаването на проблема се изгради стоманобетонна укрепителна система от подпорни стени. Основата на подпорната система е анкерирана с изливни стоманобетонни пилоти с ф 500 мм. Изпълни се и преоткосиране на ската и отводняване на този участък.

Стойността на строително монтажните работи е 314 000 лв. с ДДС.
Строителството беше извършено за 27 календарни дни.


Обектът преди укрепването


Изграждане на стоманобетонна укрепителна система от подпорни стени


Изграждане подпорна стена Финал на проекта

Съобщение - въвеждане в експлоатация на нова светофарна уредба
6 декември 2011
Детският коледен град ви очаква
9 декември 2011